فضا و پاور شرکت های PAP

معرفی سرویس/محصول
    1. فضا : فضا به میزان مساحت اختصاص یافته به مشترک جهت نصب تجهیزات به متر مربع در مراکز مخابراتی اطلاق می شود.
    2. پاور : میزان جریان ( AC- DC ) مجاز اختصاص یافته به مشترک .
کاربری سرویس/محصول
ارائه خدمات ASDL به مشترکین .
نحوه اخذ سرویس/محصول
    1. ارسال درخواست کتبی از طریق دبیرخانه .
    2. بررسی امکانات
    3. تحویل امکانات و امضاء صورت جلسه

در حال حاضرامکان ثبت نام به صورت الکترونیکی وجود ندارد.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ سرویس/محصول
مدارک خاصی مورد نیاز نمی باشد .
اطلاعات تماس ارائه دهنده سرویس/محصول
کارشناس امور مشترکین دیتا 36112529
محل و زمان مراجعه
خیابان قصردشت، نبش خیابان ولی عصر(عج)، ساختمان مرکزی مخابرات منطقه فارس، طبقه دوم، راهرو 4، اتاق 234، اداره فروش تجاری سازمانی . روزهای کاری ازشنبه تا چهارشنبه ساعت7:30 لغایت 15:30
هزینه (تعرفه) واگذاری سرویس/محصول و نحوه پرداخت
تعرفه سازمان تنظیم و صورتحساب دوره ای 2 ماهه
font-family: 'yekan';