تلفن خارج ازمرز

معرفی سرویس/محصول
 • شماره تلفن خارج از مرز
کاربری سرویس/محصول
چنانچه متقاضی خارج از محدوده فنی مرکز تلفن باشد، در خواست تلفن خارج از مرز با علم و اطلاع از تعرفه و ضوابط درخواست می نماید.
نحوه اخذ سرویس/محصول
  1. مراجعه مشترک به اداره فروش مشتریان خانگی و تکمیل فرم درخواست تلفن خارج از مرز
  2. ارسال فرم درخواست به مرکز تلفن مربوطه جهت بررسی امکانات فنی و تعیین متراژ از مرکز تا محل نصب
  3. اعلام هزینه نصب جهت نصب تلفن توسط اداره فروش مشتریان خانگی به متقاضی
  4. واریز هزینه ثبت نام
  5. تکمیل مدارک ثبت نام و ثبت در سیستم
  6. دایری تلفن

در حال حاضرامکان ثبت نام به صورت الکترونیکی وجود ندارد.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ سرویس/محصول
۱- فرم درخواست تلفن خارج از مرز
۲- تصویر مدرک شناسایی معتبر (شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه و ...)
۲- اصل فیش واریزی
۴- تکمیل فرم اشتراک
اطلاعات تماس ارائه دهنده سرویس/محصول
کارشناس امورمشتریان خانگی ۳۶۱۱۲۱۵۴
محل و زمان مراجعه
خیابان قصردشت، نبش خیابان ولی عصر(عج)، ساختمان مرکزی مخابرات منطقه فارس، اداره فروش و خدمات پس از فروش مشتریان خانگی روزهای کاری ازشنبه تا چهارشنبه ساعت ۷:۳۰ لغایت ۱۵:۳۰
هزینه (تعرفه) واگذاری سرویس/محصول و نحوه پرداخت
این هزینه بر اساس متراژ کابل مورد نیاز و با احتساب مالیات بر ارزش افزوده متغیر می باشد درحال حاضر هزینه اولیه ثبت نام به ازاء هر خط تلفن ۵۷۸۴۰۰۰ ریال به علاوه ۹% مالیات بر ارزش افزوده می باشد و هزینه نگهداری ماهانه هر کیلومتر سیم کشی خارج از مرز ۸۰۰۱۸ ریال می باشد، که هزینه اتصال به حساب شماره ۰۱۰۶۱۴۲۴۳۶۰۰۸ بانک ملی به نام مخابرات منطقه فارس و هزینه نگهداری در صورتحساب دوره ای مشترک منظور می گردد.
محدوده یا دامنه واگذاری سرویس/محصول
این سرویس در شهرستان شیراز و سایر شهرستانهای استان پس از بررسی امکانات فنی به متقاضی واگذار می گردد.