خدمات غیرحضوری (اینترنتی) تلفن ثابت

قابل توجه مشترک گرامي
براي استفاده از امکانات اینترنتی خدمات تلفن ثابت لازم است کد کاربري (کلمه عبور) و کد رمز داشته باشيد. درصورتي که تاکنون نسبت به دريافت آن اقدام نکرده ايد، مي توانيد به اداره فروش مشتریان خانگی مراجعه نموده و با ارائه مدارک لازم کد کاربري و رمز عبور خود را دريافت نمائيد.
مدارک لازم
1- اصل قبض پرداختي آخرين دوره
2- مدرک شناسايي معتبر (شناسنامه - گواهينامه - گذرنامه - کارت ملي)
3-اصل و کپي وکالت نامه معتبر با احراز هويت موکل و وکيل( درصورتي که متقاضي وکيل مالک باشد، مشروط به اين که خدمات مورد تقاضا مشمول اختيارات مندرج در متن وکالت نامه باشد)
4- معرفي نامه با امضاء صاحبان امضاء به همراه آگهي آخرين تغييرات اساسنامه شرکت ( براي اشخاص حقيقي)
5- معرفي نامه با امضاء بالاترين مقام سازمان ( براي نمايندگان سازمانهاي دولتي)
نکات مهم

با مراجعه به اداره فروش مشتریان خانگی مخابرات منطقه فارس

– اگر داراي چند امتياز تلفن ثابت هستيد، مي توانيد براي همه ي آنها يک کلمه و رمز عبور دريافت نمائيد .
– چنانچه رمز يا کلمه عبور خود را فراموش کرديد، مي توانيد مجدد آنرا از اداره فروش مشتریان خانگی درخواست نمائيد.

پس از دريافت کلمه و رمز عبور:

– حتما هنگام اولين ورود به وب سايت با کلمه عبور و رمز دريافتي خود، رمز عبورتان را تغيير دهيد.
– اگر حفظ کد کاربري براي شما دشوار است مي توانيد پس از ورود از قسمت – تغيير کلمه عبور – آنرا به دلخواه خود تغيير دهيد.

font-family: 'yekan';