سرویس E1

معرفی سرویس/محصول

لینک E1 : بستر فیزیکی که جهت اتصال تجهیزات متقاضیان، به شبکه مخابراتی واگذار می گردد، هر لینک امکان برقراری همزمان 30 مکالمه را معادل با 30 خط تلفن فراهم می آورد. تعداد لینک مورد نیاز به میزان ترافیک و تعداد تماسهای متقاضیان بستگی دارد.

کاربری سرویس/محصول
  1. نیاز مشترکینی که از تعداد تماس های زیادی برخوردار هستند را با امکان تبدیل یک خط به 30 خط برآورده می سازد.
  2. مشترکینی که نیاز به راه اندازی یک مرکز تماس و راه یابی یک کد واحد سراسری دارند را پاسخ می دهد.
  3. مشتمل بر طیف وسیعی از مشترکین اعم از موسسات و سازمانهای خدماتی دولتی و غیر دولتی مانند بیمارستانها، کتابخانه ها، شرکت های ارزش افزوده و غیره می باشد.
نحوه اخذ سرویس/محصول
  1. ارسال تقاضای کتبی به معاونت تجاری کسب و کار شرکت مخابرات منطقه فارس
  2. مراجعه حضوری به اداره فروش تجاری سازمان و تکمیل فرم اشتراک
  3. واریز هزینه و عقد قرارداد پس از امکان سنجی های مربوطه
  4. تامین تجهیزات مورد نیاز و تحویل به مرکز نلفن مربوطه جهت دایری سرویس

در حال حاضرامکان ثبت نام به صورت الکترونیکی وجود ندارد.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ سرویس/محصول
نامه تقاضای کتبی با سربرگ و مهر و امضای شرکت و یا موسسه , کپی اساس نامه و یا مجوز واحد صنفی .
اطلاعات تماس ارائه دهنده سرویس/محصول
کارشناس امور مشتریان تجاری 36112528
محل و زمان مراجعه
خیابان قصردشت، نبش خیابان ولیعصر(عج)، ساختمان مرکزی مخابرات منطقه فارس، طبقه دوم، راهرو 4، اتاق 232، اداره فروش تجاری سازمانیروزهای کاری ازشنبه تا چهارشنبه ساعت7:30 لغایت 15:30
هزینه (تعرفه) واگذاری سرویس/محصول و نحوه پرداخت
بر اساس تعرفه فعلی سازمان تنظیم مقررات هزینه نصب اولیه لینک بدون احتساب عوارض و مالیات مبلغ 5400000 ریال و هزینه آبونمان ماهیانه نیز بدون احتساب عوارض و مالیات مبلغ 750000 ریال می باشد.
محدوده یا دامنه واگذاری سرویس/محصول
اداره فروش تجاری سازمانی از حوزه معاونت تجاری , اداره طرح و مهندسی از حوزه معاونت توسعه
font-family: 'yekan';