سیستم های انتقال (۲MB- STM1-STM4…)

معرفی سرویس/محصول :
سیستمهای انتقال ( ۲MB- STM1-STM4…) یک بستر جهت انتقال اطلاعات و داده ها در مسیرهای انتقال درون شهری و بین شهری می باشد.
کاربری سرویس/محصول
انتقال اطلاعات داخلی شرکت ها شامل دوربین و ...
نحوه اخذ سرویس/محصول
    1. ارسال در خواست بصورت کتبی از طریق دبیرخانه
    2. بررسی امکانات فنی
    3. عقد قرارداد
    4. پرداخت هزینه مربوطه
    5. صدور دستور مداری

در حال حاضرامکان ثبت نام به صورت الکترونیکی وجود ندارد.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ سرویس/محصول
درخواست کتبی با آرم شرکت درخواست کننده
دریافت شناسه ملی و اقتصادی شرکت (مشاهده اسناد شرکت).
اطلاعات تماس ارائه دهنده سرویس/محصول
کارشناس مسوول و کارشناس اداره فروش تجاری ۳۶۱۱۲۰۵۹ و ۳۶۱۱۲۳۴۱
محل و زمان مراجعه
خیابان قصردشت، نبش خیابان ولی عصر(عج) ، ساختمان مرکزی مخابرات منطقه فارس، طبقه دوم، راهرو ۴، اداره فروش تجاریروزهای کاری ازشنبه تا چهارشنبه ساعت ۷:۳۰ لغایت ۱۵:۳۰
هزینه (تعرفه) واگذاری سرویس/محصول و نحوه پرداخت
سه ماه اجاره ماهانه به عنوان پیش پرداخت ( ودیعه)
اجاره ماهانه بر اساس تعرفه سازمان تنظیم مقررات، محاسبه و صورت حساب بصورت سیکل دو ماهه صادر می شود