سیم خصوصی

معرفی سرویس/محصول
سیم خصوصی: به ارتباطي گفته ميشود که طي آن انتقال اطلاعات از يک نقطه به نقطه ديگر به صورت اختصاصي جهت سازمانها وارگانهاي دولتي و خصوصي مورد تاييد مخابرات ميسر مي گردد.
کاربری سرویس/محصول
سیم خصوصی به منظور ارایه سرویس های دیتا و لینک E1 ایجاد گردیده است .
نحوه اخذ سرویس/محصول
  1. درخواست مکتوب متقاضی به همراه معرفی نماینده
  2. ارسال فرم بررسی امکانات به مراکز تلفنی توسط اداره فروش مشتریان خانگی
  3. عودت فرم بررسی امکانات توسط مرکز به اداره فروش مشتریان خانگی
  4. واریز هزینه اتصال توسط متقاضی به حساب شماره 1580808017 بانک ملت بنام مخابرات منطقه فارس
  5. تشکیل پرونده
  6. عقد قرارداد
  7. ثبت نام سیم
  8. دایری و تحویل سیم در محل

در حال حاضرامکان ثبت نام به صورت الکترونیکی وجود ندارد.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ سرویس/محصول
  1. اصل درخواست متقاضی به همراه معرفی نماینده
  2. تصوير مدرك شناسايی معتبر نماینده (شناسنامه، كارت ملي، گذرنامه)
  3. فرم بررسی امکانات
  4. فرم سیم کشی
  5. اصل فیش واریزی
  6. قرارداد
محل و زمان مراجعه
خیابان قصردشت، نبش خیابان ولی عصر(عج)، ساختمان مرکزی مخابرات منطقه فارس، طبقه دوم، راهرو 4، اتاق 234، اداره فروش تجاری سازمانی . روزهای کاری ازشنبه تا چهارشنبه ساعت7:30 لغایت 15:30
هزینه (تعرفه) واگذاری سرویس/محصول و نحوه پرداخت
پس از مثبت بودن پاسخ بررسی امکانات از متقاضی جهت هزینه اتصال سیم خصوصی مبلغ 1090000ریال (بعلاوه 9% مالیات بر ارزش افزوده) توسط متقاضی به حساب شماره 1580808017 بانک ملت واریز می گردد و هزینه نگهداری داخل مرکز ماهیانه 170000 ریال و خارج از مرکز ماهیانه 255000 ریال می باشد.
توضیحات:
1- هزینه سیم خصوصی بین مراکز، فاصله مازاد بر 4 کیلومتر به ازاء هر کیلومتر 10800 ریال اضافه دریافت می گردد .
2- هزینه اتصال طی فیش نقدی و هزینه نگهداری در صورتحساب دوره ای مشترک منظور می گردد.
محدوده یا دامنه واگذاری سرویس/محصول
محدوده واگذاری این سرویس، با توجه به متراژ و فاصله محل نصب تا مرکز مربوطه در سطح استان می باشد.
font-family: 'yekan';