طرح اختصاصی

معرفی سرویس/محصول
  1. فیبر نوری: بستر انتقال با ظرفیت بالا جهت انتقال اطلاعات دیتا و VOICE
  2. سرکابل: بستر انتقال جهت انتقال دیتا و VOICE
  3. رادیو: بستر انتقال جهت انتقال دیتا و VOICE
کاربری سرویس/محصول
بر بستر فیبر نوری می توان سرویس های مخابراتی از جمله تلفن، سرویس های دیتا (اینترنت، اینترانت و ....) را دریافت نمود.
نحوه اخذ سرویس/محصول
  1. ارسال تقاضای کتبی و مراجعه جهت پر کردن فرم کروکی
  2. ارجاع مشتری به متخصصین جهت مشاوره
  3. پرداخت وجه طراحی توسط مشتری
  4. صدور طرح
  5. برآورد هزینه اولیه
  6. اعلام هزینه به مشترک
  7. پرداخت وجه اجرا توسط مشترک
  8. اخذ مجوزهای مورد نیازتوسط مشترک ( شهرداری و..)
  9. اجرای طرح
  10. تسویه حساب نهایی

در حال حاضرامکان ثبت نام به صورت الکترونیکی وجود ندارد.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ سرویس/محصول
  1. تقاضای مشترک با سربرگ شرکت یا مهر شخص حقوقی
  2. دریافت شناسه ملی و اقتصادی شرکت (مشاهده اسناد شرکت یا شخص حقوقی)
  3. تکمیل فرم کروکی
اطلاعات تماس ارائه دهنده سرویس/محصول
کارشناسان تجاری اداره فروش تجاری 36112011 و 36112534
محل و زمان مراجعه
خیابان قصردشت، نبش خیابان ولی عصر(عج)، ساختمان مرکزی مخابرات منطقه فارس، طبقه دوم، راهرو 4، اتاق 238، اداره فروش تجاری سازمانی ،روزهای کاری ازشنبه تا چهارشنبه ساعت7:30 لغایت 15:30
هزینه (تعرفه) واگذاری سرویس/محصول و نحوه پرداخت
هزینه طراحی 4864200 ریال
هزینه اجرا .براساس طرح بصورت علی الحساب دریافت و پس از اجرا تسویه حساب نهایی انجام می شود .
font-family: 'yekan';