مراسم تجلیل و تقدیر از کارکنان تلاشگر شرکت مخابرات استان فارس در سفر ریاست جمهور محترم و هیئت همراه به استان فارس برگزار شد.

font-family: 'yekan';