آمادگی کامل شرکت مخابرات استان فارس، جهت سرویس دهی به همشهریان گرامی و میهمانان در ایام نوروز

font-family: 'yekan';