دیدار نوروزی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مخابرات استان فارس با همکاران

font-family: 'yekan';