دیدار مدیر عامل شرکت مخابرات استان فارس با پرسنل شهید کامیاب ومرکز اطلاعات ۱۱۸ شیراز

font-family: 'yekan';