چرا گوشی‌ موبایلمان هنگ می‌کند؟

font-family: 'yekan';