رییس هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت مخابرات ایران معرفی شدند

font-family: 'yekan';