رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات استان فارس از راه اندازی ۱۶۹۲ پروژه در طی پانزده ماه گذشته در این استان خبر داد

font-family: 'yekan';