برگزاری همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی به مناسبت نیمه شعبان و روز جهانی “مخابرات و جامعه اطلاعاتی” توسط شرکت مخابرات استان فارس

font-family: 'yekan';