برنده خوش شانس جایزه ۲۵۰ میلیون ریالی جشنواره مشتریان وفادار (+ADSL2) شرکت مخابرات استان فارس معرفی شد

font-family: 'yekan';