مراسم تجلیل از بازنشستگان اداره مخابرات شهرستان های لارستان، گراش، خنج، لامرد و مهر برگزار گردید

font-family: 'yekan';