تسنیم گزارش می دهد/ضریب نفوذ بیش از ۱۰۰ درصدی همراه اول در شیراز/ بیشتر خط های خاموش اعتباری است

font-family: 'yekan';