شیراز سومین حرم اهل بیت ( علیهم السلام) میزبان اولین همایش منطقه ای امور فنی و راهبردی حوزه های ثابت و سیار شرکت مخابرات ایران

font-family: 'yekan';