افتتاح ۲۹ پروژه مخابراتی در شهرستان لارستان با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

font-family: 'yekan';