سخنگوی مخابرات در گفتگو با شبکه خبر: کاهش نرخ اینترنت مخابرات و افزایش تعرفه‌ تلفن ثابت در قبوض جدید اعمال شد

font-family: 'yekan';