برگزاری کلاس آموزشی سیستم ثبت شکایات همراه اول (Ticketing) در مخابرات منطقه فارس

font-family: 'yekan';