انعقاد تفاهم نامه همکاری بین مخابرات منطقه فارس و دانشگاه صنعتی این استان

font-family: 'yekan';