تسنیم خبر می‌دهد/ محاسبه مکالمه تلفن ثابت با موبایل براساس زمان‌های ۳۰ ثانیه‌ای شد

font-family: 'yekan';