مهندس روزگار در دیدار با مهندس مختاری، مدیر کل سازمان تنظیم مقررات رادیویی منطقه جنوب: ما همواره در راستای تحقق ره نگاشت پنج ساله تحول شرکت مخابرات ایران، پیگیر تعهدات خود در حوزه های تلفن ثابت، موبایل و دیتا هستیم

font-family: 'yekan';