مهندس روزگار، مدیر مخابرات منطقه فارس دردیدار با اصحاب رسانه: اختلالات به وجود آمده تلفن همراه در شیراز، ناشی از اجرایی شدن فاز ۷ تلفن همراه در این شهرستان می باشد.

font-family: 'yekan';