برگزاری شانزدهمین همایش سراسری اتحادیه انجمن های اسلامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت های تابعه در تاریخ ۲۰و ۲۱ بهمن ماه جاری در شیراز

font-family: 'yekan';