حضور مهندس روزگار در جشن پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ویژه بازنشستگان مخابرات منطقه فارس

font-family: 'yekan';