برگزاری مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مخابرات منطقه فارس

font-family: 'yekan';