نتایج حضور بانوان ورزشکار مخابرات منطقه فارس در سومین دوره المپیاد ورزشی بانوان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، سازمان ها و شرکت های مخابراتی

font-family: 'yekan';