کسب عنوان قهرمانی تیم شنا و نائب قهرمانی تیمی مخابرات منطقه فارس در چهارمین المپیاد ورزشی آقایان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، سازمان ها و شرکت های مخابراتی

font-family: 'yekan';