دستاوردهای شرکت مخابرات ایران در فاز ۳ شبکه ملی اطلاعات با حضور وزیر ارتباطات، رونمایی می شود

font-family: 'yekan';