مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: ارائه‌ی بسته‌های مکالمه، دیتا و ویدئو به مشترکان مخابرات

font-family: 'yekan';