مدیر مخابرات منطقه فارس در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تلکام و الکامپ و چهارمین نمایشگاه تبلت و موبایل : تلاش ما در راستای تحقق شعار سال شرکت مخابرات ایران” همراه با مشتری، همگام با فناوری ” می باشد

font-family: 'yekan';