برگزاری سمینار آموزشی ” پدافند سایبری و بررسی تهدیدات نوین” در مخابرات منطقه فارس

font-family: 'yekan';