برگزاری مسابقات تیر اندازی به مناسبت هفته وحدت در مخابرات منطقه فارس

font-family: 'yekan';