انعقاد تفاهم نامه همکاری بین مخابرات منطقه فارس و اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان

font-family: 'yekan';