دیدار مهندس ایزدی، سرپرست مخابرات منطقه فارس با نماینده مردم شریف شهرستان فسا در مجلس شورای اسلامی

font-family: 'yekan';