حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم تشیع پیکر امام جمعه فقید شیراز، آیت الله ایمانی

font-family: 'yekan';