برگزاری مسابقات تیر اندازی به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر در مخابرات منطقه فارس

font-family: 'yekan';