مراسم تجلیل از بازنشستگان مخابرات منطقه فارس همزمان با میلاد امام حسن مجتبی (ع) برگزار شد

font-family: 'yekan';