افتتاح پروژه های مخابرات منطقه فارس با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

font-family: 'yekan';