دیدار مدیر مخابرات منطقه فارس با نماینده ولی فقیه دراستان و امام جمعه شیراز

font-family: 'yekan';