برگزاری بیست و یکمین جشنواره هفته دولت در شهرستان شیراز و تقدیر از ۳ همکار مخابراتی

font-family: 'yekan';