همزمان با برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تلکام، کلاس های آموزشی تخصصی در سالن شماره ۶ شرکت مخابرات ایران برگزارمی شود

font-family: 'yekan';