در راستای مسوولیت های اجتماعی شرکت مخابرات ایران برگزار می شود؛ کارگاه کارآفرینی و آشنایی کودکان کار با اینترنت در تلکام ۲۰۱۸

font-family: 'yekan';