عضو کمیسیون صنایع مجلس در افتتاحیه تلکام ۲۰۱۸: لزوم تعیین تکلیف دولت برای دریافت ارز شرکت های فاوا

font-family: 'yekan';