وزیر ارتباطات با حضور در سالن شرکت مخابرات ایران: گزارش تغییرات تعرفه ای در رگولاتوری تنظیم شده است

font-family: 'yekan';