وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: همراهی خوب همراه اول در احقاق حقوق متضرران سرویس های ارزش افزوده

font-family: 'yekan';