وای فای عمومی مخابرات در ۱۰۰۰ نقطه راه اندازی می شود

font-family: 'yekan';